< Back
You are here » Aktiviteter  »  Barn  »  Mariagårdens förskola

Mariagårdens förskola


Vår förskola är belägen vid  den
vackra Lyckåparken i Lyckeby.
 Förskolan har två avdelningar,
Pärlan och Diamanten

Minimera

Ansökan

Ansökan till Mariagårdens förskola skall göras genom Karlskrona kommun, barn- och ungdomsförvaltningen.

Vår pedagogiska plattform

Barn är kompetenta och kunniga – lärandet är livslångt·       
Alla barn är unika på sitt sätt och vi ska se det positiva hos
varje barn·       
Alla barn skall mötas med respekt – De är värda att lyssna på och
få den uppmärksamhet de behöver.·       
Barn behöver leken för sin utveckling och sitt lärande·       
Barn behöver en stimulerande och utmanande pedagogisk miljö.·       
Vi vill ha ett nära och förtroendefullt förhållande till
föräldrarna där barnens lärande och vistelse på förskolan står i fokus.·       
Hos oss ska varje barn och familj känna sig unika! 

Fri förskola


Som fristående förskola har man en annan huvudman än kommunen. I vårt fall så är
det Lyckå Församling som är vår huvudman. Vi får bidrag från kommunen för varje
barn och tillägg för lokal, städ, avskrivning etc. I vår kommun sätter man upp
sig till oss genom kommunen. I andra kommuner kan fristående förskolor ha sin
egen kö. Vi har samma maxtaxa som kommunen. Vi ska också bedriva vår förskola i
enlighet med Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) och skollag. Verksamheten
ska uppfylla de krav på god kvalitet och säkerhet, som finns i skollagen 8 kap.

Förskolan stänger 4 gånger per år som är våra planeringsdagar. Vi stänger i dagsläget 2
veckor på sommaren. Eftersom vi är en friförskola så kan vi inte erbjuda plats
på annan förskola

Minimera

Kontakta förskolan

Linda-Marie Nerde
Förskolechef: 0455-30 28 91
linda-marie.nerde@svenskakyrkan.se

Pärlan:0455-30 28 87
Diamanten:0455-30 97 35

Varför ska ni välja vår förskola?

Fördelen med att välja oss är att vi känner en större frihet och att vi mer kan känna
att det här är ”vår” förskola. Vi har större frihet att välja var vi ska satsa
våra resurser. Vi har liten procentdel högre personaltäthet.  Vi och barnen möter andra yrkesgrupper i
”huset” och det tycker vi är positivt. För att vi ska överleva så måste vi
”kämpa” lite extra vilket vi ser som positivt. Vi är ingen kooperativ förskola
så du som förälder behöver inte ”betala” med egen insatts som städ, fixardagar,
ställa upp och arbeta i verksamheten.