< Back
You are here » Aktiviteter  »  Musik & Körer

SJUNG I KÖR!

 

 

Att musiken har en helande kraft är vetenskapligt bevisat.

Musiken tillåter oss genom sin natur att bilda sociala grupper som körer. Inom dessa får man tillfälle att träna sin
sociala kompetens och lära sig att jobba i grupp. Man lär sig disciplin. Man får fler dimensioner av tillvaron.

Genom musiken aktiveras flera delar av hjärnan som utvecklar en emotionell sida. Att utveckla en emotionell sida har hela mänskligheten nytta av. Man blir snällare och mer omtänksam mot varandra.

I Lyckå församling har vi sex körer.
Tag gärna kontakt med körledaren om du är intresserad av att börja i en kör.

 

Mariakören


Barnkör årskurs 1-6
Övar i Mariagården tisdagar
kl.15.45-16.45.

Körledare: Gunnel Henrysson
0455-30 28 93, 0733-13 33 53

Flymens kyrkokör


Blandad kyrkokör i alla åldrar.
Övar i Flymens församlingshem torsdagar
kl.19.00-20.30 ojämna veckor
och i Andreasgården jämna veckor.

Körledare: Bo Zetterqvist
0455-30 97 37 ,0733-31 05 08

 
 

Ceciliakören


Barnkör årskurs förskoleklass-6
Övar i Andreasgården onsdagar
 kl.14.45-15.30

Körledare: Elisabeth Mattisson
0768-54 63 35

Lyckeby Gospel


Kören som sjunger gospel.
Övar i Mariagården tisdagar
kl.19.00-21.00.

Körledare: Bo Zetterqvist
0455-30 97 37,0733-31 05 08
 

 

Lyckåkören


Blandad kyrkokör i alla åldrar.
Övar i Mariagården
onsdagar kl.18.30-20.00
Körledare Elisabeth Mattisson
0455-30 28 92,0768-54 63 35
 

Andreaskören


Vuxenkör 15-55 år
Övar alla  torsdagar kl.18.30-20.00
Ojämna veckor i Mariagården
Jämna veckor i Andreasgården

Körledare Elisabeth Mattisson
0768-54 63 35