< Back
You are here » Begravning

Sorg och avsked

När någon närstående dör uppstår många frågor kring vad som nu ska hända.
Vi har behov av att ta avsked, tacka, överlämna och tillsammans sakna och sörja.
Situationerna är naturligtvis väldigt olika, men många frågor har vi gemensamma.
Vi vill därför informera något om kyrkans stöd och hjälp vid dödsfall och inför begravning.


Sedan mycket lång tid tillbaka har kyrkan haft ansvar för begravningsverksamheten i Sverige.
Det handlar dels om begravningsgudstjänsten, som är en gudstjänst i Svenska kyrkans ordning och leds av en präst, dels om ansvaret för kyrkogårdarna och att det ska finnas platser för gravsättning för alla som bor i Sverige, oavsett
religionstillhörighet.

När dödsfallet har anmälts till församlingsexpeditionen, vilket kan göras av anhörig eller begravningsbyrå, blir det själaringning i någon av församlingens kyrkor eller vid Mariagården.
I huvudgudstjänsten, vanligen följande söndag, blir det tacksägelse, då vi i kyrkans förbön tackar för denna människas liv, tänder ett ljus, lyssnar till klockringning och ber för de sörjande.
Efter att begravningsgudstjänst bokats tar den präst som ska hålla i den kontakt med de anhöriga för samtal och planering. Här kan särskilda önskemål om ex psalmer och musik framföras. Kyrkomusikern är också en god resurs att tala musik med och det finns stora möjligheter att tillgodose individuella önskemål av skiftande slag. 
Kyrka, präst, musiker, vaktmästare och ev bärare av kista har redan betalats via kyrkoavgiften.

Bårtäcken finns i våra kyrkor, för dem som vill använda dessa. Även lokal för minnesstund i våra församlingshem vid kyrkorna eller i Mariagården är avgiftsfri. Det finns tre kyrkogårdar i Lyckå församling, vid Lösens, Augerums och Flymens kyrkor.

Vid jordbegravning gravsätts kistan i samband med begravningsgudstjänsten.  Vid kremation finns det flera alternativa begravningsmöjligheter. Urngrav, minneslund och askgravlund. Askgravlund finns ännu bara på Augerums kyrkogård.
 
Begravningsavgift betalas av alla. Även för den som inte är medlem i Svenska kyrkan handhar kyrkan, via begravningsavgiften, ansvaret för begravningsplatser och hänvisar till lokal för andra typer av avskedsceremonier. Är man inte medlem i Svenska kyrkan har man inte rätt till kyrkans begravningsgudstjänst. Då finns t ex alternativen borgerlig begravning, begravning i annat samfund eller inom annan religion.
Minimera

BårtäckeI Lyckå församling har du möjlighet att använda bårtäcke vid en begravningsgudstjänst.

I Augerums och Lösens kyrka finns det blå bårtäcken och i Flymens kyrka finns det ett lila.

Minimera

Minneslund


Efter begravningen kan askan spridas i minneslund

Minimera

Svenska Kyrkans begravningsverksamhet

Här kan du läsa mer om Svenska kyrkans begravningsverksamhet

Läs mer
Minimera

Minnesstund

I alla kyrkorna tänds ljus vid minnesgudstjänsten vid Allhelgonahelgen för de församlings-medlemmar som under året dött och även för dem från andra församlingar som det varit begravningsgudstjänst för i respektive kyrka. Inbjudan sänds ut till de kontaktpersoner för dödsbona som församlingen fått uppgift på.

Minimera

Urna

Minimera

Avgifter för gravskötsel

I länken kan du läsa om avgifter för gravskölsel mm
Läs mer
Minimera

Finn graven

Nu kan du finna gravsatta och gravplatser på Augerums, Lösens och Flymens kyrkogårdar via söktjänsten FinnGraven.se

Gå in på http://finngraven.agrando.se/ och klicka på Lyckeby. Tjänsten är kostnadsfri

Minimera

Vårda graven

Som innehavare av en gravplats följer en skyldighet att vårda graven. Det kan man göra själv eller genom avtal med församlingen köpa vård av gravplatsen. Vi vill också erinra om kravet att till förvaltningen anmäla aktuell gravrättsinnehavare med aktuellt namn och adress. Vi har under hösten upptäckt ett flertal fall där vi saknar aktuella uppgifter eller där gravrättsinnehavaren har avlidit för flera år sedan. Vår ambition är att våra register ska vara aktuella. Vi vädjar därför till våra gravrättsinnehavare att informera förvaltningen vid förändringar eller där man inte säkert vet om rätt uppgifter finns i våra register.
Kontakt kan tas med respektive kyrkogård eller via församlingsexpeditionen
tel 0455 –30 28 80 kl.10.00-12.00
e-post: lycka.forsamling@svenskakyrkan.se

Minimera

Askgravlund


Sedan några år kan man välja askgravlund
Läs mer

Minimera

Återanvänd gamla gravstenar


Då gravrätten gått ut och inga anhöriga gör anspråk på gravstenarna är det församlingens uppgift att ta hand om dessa.
Vi ser gärna att man återvinner gravstenarna. Ur ett miljöperspektiv är detta mer gynnsamt än att skaffa en ny gravsten.
Att slipa om gravstenen och göra den fin är ungefär halva priset mot att skaffa en ny!
Om inte gravstenarna återvinns, tas dessa om hand av kyrkogårdspersonalen.

På våra tre kyrkogårdar i Augerum, Lösen och Flymen finns dessa stenar förvarade på ett speciellt ställe. Tag gärna kontakt med våra vaktmästare som visar dig var dessa finns och hur man går till väga för att få använda en av dessa gravstenar.

Vaktmästarna i Augerum:
0733-15 22 66
0733 15 22 62
0733-15 2264
Vaktmästarna i Lösen:
0733-15 22 60
0733-15 22 65
Vaktmästaren i Flymen:
0733-15 22 67 
Minimera

Frågor om begravning

Vid dödsfall, frågor om gravrätt, vård av gravar kontakta Pastorsexpeditionen:
Tel.0455-30 28 80, kl.10.00-12.00
lycka.forsamling@svenskakyrkan.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frågor om kyrkogårdar
0455-30 28 80
tommy.petersson@svenskakyrkan.se

Minimera

Leva vidare grupp

 Att förlora sin livspartner kan vara en svår och genomgripande förändring i livet som kräver mycket bearbetning. Efter den första intensiva tiden kring dödsfall och begravning kommer saknaden och tomheten och det är en stor omställning att kunna se hur livet ska gestalta sig framöver. Att få bearbeta sin sorg tillsammans med andra som befinner sig i liknande situation har för många visat sig vara en god hjälp till att leva vidare.

Därför inbjuder Lyckå församling regelbundet till Leva vidare-grupp. Gruppen samlas 5 gånger och varje gång handlar om ett avgränsat tema i sorgeprocessen. 

Inbjudan till vårens grupp skickas till de som blivit ensamma under föregående höst och till höstens grupp de som blivit ensamma under föregående vår. Men även om det ått längre tid och du tycker att sorgen och ensamheten är svår, så tag kontakt med någon av oss som är ledare i dessa grupper. Det är kanske nu du känner att du behöver etta.

Berit Eckerdal präst tel 0455-30 28 84 eller