< Back
You are here » Begravning  »  Askgravlund

Askgravlunden är skapad för att kunna möta såväl dagens efterfrågan som framtida önskemål om nya möjligheter för gravsättning.Gravskicket askgravlund är ett nytt alternativ för gravsättning som närmast speglar ett mellanting av konventionell gravplats och minneslund.

Området för gravsättning av askor utgörs av en sammanhängande gräsyta som utan avgränsningar direkt ansluter till anläggningens övriga gräsytor och ingår i dess skötsel. Anläggningen vårdas och underhålls i sin helhet av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravsättning i askgravlund

Gravsättning i askgravlund är ett alternativ för gravsättning utan upplåtande av gravrätt inom en gemensam anläggning och där föreskrifterna ger möjlighet att:
- ha kännedom om var den avlidnes aska är gravsatt.
- närvara vid gravsättningen.
- den avlidnes aska markeras med namnplatta på en gemensam namnbärare.
- gravsätta ytterligare aska bredvid den tidigare.
- skötselansvaret ligger på kyrkogårdsförvaltningen.

De individuella platserna får inte ha några egna avgränsningar, egna planteringar, gravstenar eller andra anordningar.

Gemensam bärare för namnplattor


Vid den centrala platsen i askgravlunden finns en gemensam bärare för namnbrickor på de gravsatta. Namnbricka och inskription skall vara enhetlig, den tillhandahålls och monteras av kyrkogårdsförvaltningen.

Smyckning

All smyckning sker på den gemensamma smyckningsplatsen.
Smyckning får ske med snittblommor, kransar och gravljus.
Gravljus placeras i de fasta ljusbärarna.
Marschaller, gravlyktor och batteridrivna ljus är inte tillåtna.

Kostnader

Upplåtelse av en asksättningsplats inom gravskicket askgravlund är alltid förenad med en kostnad, förnamnbricka med inskription och montering samt del i den gemensamma namnbäraren.
Läs mer

Gravsättning

Gravsättning av askan är inte anonym vilket ger möjlighet för anhöriga att närvara vid gravsättningen. I varje plats finns utrymme för två askor. Gravsättningen sker med församlingen ceremoniurna eller egen urna. Platserna upplåts i enlighet med fastställd indelningsplan och efter den turordning som anvisas av kyrkogårdsförvaltningen. Förtida upplåtelse av plats eller reserverande av plats tillåts inte. Upplåtelsetiden är 25 år, med möjlighet till förlängning enligt kyrkorådets beslut.