< Back
You are here » Diakoni  »  Besöksgrupp

Besöksgruppen

Besöksgruppen i Lyckå församling är en väntjänst med syfte att vara en medmänniska på vägen.

De uppvaktar församlingsbor i hemmet som fyller 80- och 85 år samt 90 år och däröver. Julblommor delas ut till församlingsbor varje år från och med det år som de fyller 85 år. För övrigt görs hembesök vid alla åldrar efter önskemål.

Besöksgruppen hjälper också till med sång- och andaktsstunder vid träffar på äldreboenden i Lyckeby.

Vill du ha hembesök eller känner du någon som du tror skulle vilja och behöva?

Skulle du vilja vara med i gruppen? Du kan välja uppgifter efter vad du själv känner för.
Vi tar tacksamt emot mera hjälp, ju fler vi är desto fler människor kan vi finnas till för.
 

Minimera

Kontaktperson

Diakoniassistent Helena Liljekvist 0738- 53 66 30

helena.liljekvist@svenskakyrkan.se