< Back
You are here » Dop

Välkommen på dop

 
I dopet välkomnas människan att höra samman med Gud.
Ingen är för liten och ingen för gammal för att få del av dopets gåva och sakrament. Det är en helig handling som sker när någon i dopet tas upp i Kristi världsvida kyrka och får se sitt liv i ljuset av Jesu liv.
 
Att välkomnas till livet, kan ske på många sätt. Av föräldrar, släkt och vänner. Att välkomnas i kyrkans gemenskap sker genom dopet, genom vilket man också blir medlem i Svenska kyrkan. Därför är det naturligt att dopet sker i en gudstjänst, där både dopfamilj och församling påminns om att vi genom dopet hör samman med varandra och med Gud.

I Lyckå församling har vi dop i många av söndagens gudstjänster, men vi har också särskilda dopgudstjänster. Man kan välja mellan Lösens, Augerums och Flymens kyrkor, men vi har också möjlighet att ha dopgudstjänst i Mariagårdens kapell i Lyckeby. Vilka söndagar som gäller för de olika kyrkorna kan du se på hemsidan eller i församlingsbladet.
Församlingsexpeditionen och församlingens präster hjälper gärna till med information kring dopet.
 
Vi har dopklänningar som gratis lånas ut, om man har behov av det.
Lokaler för efterföljande dopfest/kaffe lånas också ut gratis: Klockaregården i Lösen, kyrksalen i Augerum, församlingshemmet i Flymen eller Mariagården, i mån av plats.
 
Att vara fadder är ett fint uppdrag som innebär att stå den döpte särskilt nära och vara till hjälp och stöd i livet, med särskilt ansvar för att visa på kristen tro. Den som själv är döpt kan vara fadder.
 
När man bokat in ett dop i församlingen kommer sedan den präst som ska leda gudstjänsten att kontakta dopfamiljen för dopsamtal, där man går igenom dopets ordning och förbereder tillsammans så att alla känner sig trygga inför det som många gånger är livets första högtid.
 
Välkommen till dop i Lyckå församling! 
 
Mer om dopet kan du läsa på Lunds stifts hemsida, länka till www.dopsajten.se 

Dop eller namngivning?

För att få sitt namn behöver man varken döpas eller ha namngivningsfest. Man har sitt namn när föräldrarna har bestämt det och skickat in namnanmälan till Skatteverket. Man får inte namnet i dopet, men namnet är ändå viktigt – den som döps är inte anonym. Just du, med dina namn, den unika person du är, det är du som blir döpt här och nu, du är viktig inför Gud. Alltsedan de första kristnas tid, för 2000 år sedan, har människor tagits upp i kyrkan genom dopet och så är det över hela världen. Genom dopet blir man medlem i den församling där man bor, t ex Lyckå församling, och i den världsvida kyrkan. Eftersom konfirmationen är en bekräftelse av dopet – en fortsättning på dopet - så måste man vara döpt för att konfirmeras. Därför är det är ganska vanligt att bli döpt under konfirmandtiden. Men det är aldrig försent att döpas. Är man inte döpt som barn så finns möjligheten att döpas när som helst under livet. Kanske du t ex vill döpas samtidigt som ditt barn eller ditt barnbarn?

Läs mer om dopet på www.dopsajten.se. Där finns också bra tips när du ska planera inför dopet.

Kontakta gärna någon av prästerna om du har frågor!
Andreas Brorsson, tel 0455-30 28 85, Berit Eckerdal tel 0455-30 28 84, Louise Lindgren 070-646 12 29, Bo Lindgren 072-550 08 79
Minimera

Boka dop

Riksvägen 46, 371 62
Telefon: 0455-302880
E-post: lycka.forsamling@svenskakyrkan.se
Minimera

Dopklänning och lokal


Låna dopklänning och lokal till dopet
Läs mer

Minimera

Dopdroppe


Alla som döps i Lyckå församling får en dopdroppe
Läs mer
Minimera

Svenska kyrkans dopsajt

Läs mer på
www.dopsajten.se