< Back
You are here » Gudstjänster  »  Våra tre kyrkor

Augerums kyrka


Augerums kyrka är vackert belägen vid Lyckebyån i Karlskrona-Ronneby kontrakt i Blekinge.

Det är en unik kyrka på många sätt. Den är till sin utformning mycket lik en katedral beroende på att kyrkan har högt, välvt tak och kraftiga pelare. Kyrkans placering i syd/nordlig riktning är också mycket unikt. Det vanliga är att en kyrkas placering är i öst/västlig riktning.

Unikt för kyrkan är också predikstolens placering. Den är sammanbyggd med altaret och detta är mycket ovanligt.

Den ursprungliga kyrkan, vilken var byggd på medeltiden, var byggd av gråsten och taket var byggt av spån. Murarna var vitputsade och invändigt var kyrkan dekorerad med målningar.

Tyvärr förföll den medeltida kyrkan, så att man var tvungen att riva den och bygga en ny. Man behöll den gamla grunden samt vissa delar av den gamla väggen när den
nya kyrkan byggdes. Den invigdes 1821. När kyrkan invigdes hade den inget torn. Tornet byggdes 1860—1862.

Vägbeskrivning:
Ligger norr om Lyckeby intill Lyckebyån. 
Hitta till kyrkan 

Lösens kyrka


Namnet Lösen har sin historia. Enligt en gammal sägen red en gång en dansk kung genom Blekinge. Även kungens lille son red på sin häst. Någonting skrämde hästen så att den skyggade, stegrade sig och föll i sken. Kungen såg med förskräckelse hur sonen krampaktigt höll sig kvar på hästryggen, men när som helst riskerade att falla av. Kungen bad en förtvivlad bön till Gud. Om Gud ville rädda pojkens liv, lovade han att på den plats där hästen stannade, låta uppföra en kyrka som lösen för sonens liv. Kungen blev bönhörd och hästen med den skräckslagne prinsen fastnade i ett hagtornssnår på en kulle. Prinsens liv räddades och på den plats där hästen stannade lät kungen resa den kyrka som han hade lovat som lösen för sonens liv. Där står än idag Lösens kyrka.

Ligger intill E22 öster om Lyckeby.

Hitta till kyrkan

Årets kyrktupp

Tidningen Lands läsare har 2014 utsett Flymens kyrktupp till Årets kyrktupp. Kyrkvaktmästare Lars Söder nominerade tuppen som fick c:a 40% av rösterna i tävlingen som ägde rum under våren.

Flymens kyrka
Historik
Flymens kyrkans tillblivelse härör från 1850-talet. Den 24 augusti 1856 hölls biskopsvisitation i Augerum och Lösen, varvid dåvarande kyrkoherden O.H.W. Eklundh framförde önskemål om uppförande av en kyrka i skogsbygden.

Vägen till Augerums kyrka var både lång och dålig. Så sent som år 1820 kunde man med häst och vagn komma endast till Krokebro. Den övriga delen utgjordes av ridväg. För ett begravningsfölje kan det inte ha varit lätt att ta sig till Augerums kyrka under dessa omständigheter.


Telefon: 0455-36 30 84

Vägbeskrivning:
Kör igenom Rödeby samhälle mot Torsås, och
tag vänster vid vägskylten Flymens kyrka. 
Hitta till kyrkan