< Back
You are here » Vigsel


En kyrklig vigsel kan vara stor med många gäster eller liten och enkel med två vittnen. 
I vigseln lovar man varandra trohet, att dela livet med varandra och stå vid varandras sida livet ut.
Att gifta sig i kyrkan innebär att vigseln är en gudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning,
där två personer inför Gud och inför församling eller vittnen säger ja till varandra, växlar ringar, och avger sina löften. Därefter ber församlingen för brudparet om stöd i deras fortsatta liv och om Guds välsignelse. 

Vigsel bokas på församlingsexpeditionen. Inför en vigsel krävs att man ansöker om hindersprövning hos skatteverket och när denna är genomförd lämnas den i god tid till vigselförrättaren. 
Inför vigseln tar prästen kontakt för vigselsamtal, där man går igenom och planerar hur vigseln ska gå till, vilka alternativ det finns att välja mellan, om det finns fler som ska medverka, väljer psalmer osv.
Präst, kyrkomusiker och vaktmästare ingår alltid i församlingens ansvar för vigsel. Ta gärna kontakt med kyrkomusikern för att framföra och diskutera musikönskemål. Det finns stora möjligheter att inom ramen för vigselgudstjänsten lägga in extra musikinslag och annan medverkan från släkt och vänner.
För att gifta sig i kyrkan ska en av parterna vara medlem i Svenska kyrkan.  
Tre brudkronor, en för vardera av våra kyrkor, finns att låna för vigsel inom församlingen.

 

 

 

Minimera

Bokning och frågor

Har du frågor eller vill boka en vigsel så är du välkommen att ringa pastorsexpeditionen på 0455-30 28 80 kl.10.00-12.00. Du kan också maila dina frågor till lycka.forsamling@svenskakyrkan.se.
Minimera

Låna brudkrona


Låna gärna vår brudkrona
Läs mer